BUDOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO WSPOMAGANIA ADMINISTRACJI WRAZ
Z INTEGRACJĄ ZASOBÓW BAZODANOWYCH W WOJEWÓDZTWIE I W POWIECIE
MAŁOPOLSKA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
jest projektem Województwa Małopolskiego, skierowanym zarówno do społeczeństwa
jak i instytucji publicznych wykorzystujących informację przestrzenną. W ramach
systemu, Województwo zapewni referencyjne dane, które wykorzystywane będą przez
instytucje do tworzenia własnych opracowań przestrzennych...
MIIP
Zbiory danych PDF Drukuj Email

 

Dane prezentowane w MIIP dla obszaru wojew√≥dztwa maŇāopolskiego pogrupowane sńÖ w nastńôpujńÖcych KOMPOZYCJACH MAPOWYCH:

DANE TOPOGRAFICZNE I ORTOFOTOMAPY:

· Mapy topograficzne 
¬∑ Dane topograficzne ‚Äď BDOT10k¬†
· Ortofotomapa 
· Dane topograficzne VMap L2

GOSPODARKA:

¬∑ Hydrogeor√≥ŇľnorodnoŇõci Wojew√≥dztwa MaŇāopolskiego¬†
· Fundusze Europejskie  
¬∑ NieruchomoŇõci Wojew√≥dztwa MaŇāopolskiego¬†
· Plany miejscowe 
· Specjalna Strefa Ekonomiczna

MIASTO KRAK√ďW:

¬∑ MONIT ‚Äď AIR¬†
· Mapa akustyczna 
· Mapa geodezyjna 
¬∑ Struktura wŇāasnoŇõci grunt√≥w¬†
· Plany Zagospodarowania

MAPY UŇĽYTKOWNIKA:

¬∑ Wsp√≥Ňātw√≥rz bazńô POI¬†
¬∑ ModuŇā statystyczny¬†
¬∑ Stw√≥rz wŇāasnńÖ mapńô

ROLNICTWO:

· Produkty regionalne i tradycyjne 
¬∑ Obrńôby ochronne w granicach obwod√≥w rybackich¬†
¬∑ Obwody Ňāowieckie¬†
· Struktura przestrzenna obszarów wiejskich 
· Mapa glebowo-rolnicza

SPOŇĀECZEŇÉSTWO:

· Szpitale 
· Przystanki 
¬∑ Budynki dostosowane dla os√≥b niepeŇānosprawnych

ŇöRODOWISKO:

· Aglomeracje wodne 
· Program ochrony powietrza 2017 
· Ochrona przyrody 
¬∑ Mapa emisji zanieczyszczeŇĄ¬†
¬∑ ŇĻr√≥dŇāa promieniowania¬†
· Projekt POPH + Mapy akustyczne 
¬∑ Mapa akustyczna ‚Äď dla dr√≥g wojew√≥dzkich o natńôŇľeniu ruchu powyŇľej 3 mln pojazd√≥w rocznie¬†
· Gospodarka odpadami

TURYSTYKA:

¬∑ Hydrogeor√≥ŇľnorodnoŇõci Wojew√≥dztwa MaŇāopolskiego¬†
· Na rowery 
· Produkty regionalne i tradycyjne 
¬∑ MaŇāopolska zimńÖ¬†
· Kraina wód 
· Szlaki tematyczne 
· Obiekty turystyczne 
¬∑ Szlaki turystyczne Bukowiny TatrzaŇĄskiej

WOJEW√ďDZKI ZAS√ďB GEODEZYJNY I KARTOGRAFICZNY:

· Mapy topograficzne 
¬∑ Dane topograficzne ‚Äď BDOT10k¬†
· Ortofotomapa 
· Sozologia 
· Hydrografia 
¬∑ Mapa glebowo ‚Äď rolnicza¬†
· Skorowidze WODGiK 
· Dane topograficzne VMap L2

 
program regionalnymałopolskamiipue
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013