BUDOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO WSPOMAGANIA ADMINISTRACJI WRAZ
Z INTEGRACJĄ ZASOBÓW BAZODANOWYCH W WOJEWÓDZTWIE I W POWIECIE
MAŁOPOLSKA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
jest projektem Województwa Małopolskiego, skierowanym zarówno do społeczeństwa
jak i instytucji publicznych wykorzystujących informację przestrzenną. W ramach
systemu, Województwo zapewni referencyjne dane, które wykorzystywane będą przez
instytucje do tworzenia własnych opracowań przestrzennych...
MIIP
Regulamin PDF Drukuj Email

REGULAMIN PORTALU MAŁOPOLSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (MIIP)

 

┬ž 1
[Definicje szczegółowe]


1. MIIP ÔÇô Ma┼éopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej s┼éu┼╝─ůca do integracji, weryfikacji, wizualizacji i publikowania danych przestrzennych z obszaru wojew├│dztwa ma┼éopolskiego.
2. Geoportal MIIP ÔÇô witryna internetowa, dost─Öpna publicznie pod adresem http://miip.geomalopolska.pl.
3. Interfejs edycyjny ÔÇô skonfigurowany serwis mapowy, kt├│ry poprzez przegl─ůdark─Ö internetow─ů daje mo┼╝liwo┼Ť─ç edycji danych przestrzennych publikowanych na geoportalu MIIP.
4. Metadane - indeksowane i katalogowane opisowe informacje o danych i dokumentach elektronicznych u┼╝ywane do ich wyszukiwania.
5. Infrastruktura informacji przestrzennej ÔÇô opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotycz─ůce ich us┼éugi, ┼Ťrodki techniczne, procesy i procedury, kt├│re s─ů stosowane i udost─Öpniane przez wsp├│┼étworz─ůce infrastruktur─Ö informacji przestrzennej organy wiod─ůce, inne organy administracji oraz osoby trzecie.
6. Zbi├│r danych przestrzennych ÔÇô rozpoznawalny ze wzgl─Ödu na wsp├│lne cechy zestaw danych przestrzennych.
7. Us┼éugi danych przestrzennych ÔÇô us┼éugi b─Öd─ůce operacjami, kt├│re mog─ů by─ç wykonywane przy u┼╝yciu oprogramowania komputerowego na danych zwartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powi─ůzanych z nimi metadanych.
8. U┼╝ytkownik ÔÇô osoba lub instytucja przegl─ůdaj─ůca lub korzystaj─ůca z geoportalu MIIP.
9. Rejestracja ÔÇô proces umo┼╝liwiaj─ůcy zebranie danych o u┼╝ytkowniku oraz nadanie mu loginu i has┼éa.
10. Logowanie ÔÇô czynno┼Ť─ç polegaj─ůca na podaniu przez U┼╝ytkownika nadanego loginu i has┼éa w celu wej┼Ťcia do systemu i umo┼╝liwienia korzystania z us┼éug interaktywnych.
11. Linkowanie - umieszczenie na prywatnej lub firmowej stronie www linku do geoportalu MIIP.
12. U┼╝ytkownik autoryzowany MIIP ÔÇô zarejestrowana osoba lub instytucja korzystaj─ůca z us┼éug geoportalu MIIP, posiadaj─ůca indywidualne konto nadane w procesie rejestracji.
13. Partner ÔÇô instytucja, firma, z kt├│r─ů Wojew├│dztwo Ma┼éopolskie podpisa┼éo porozumienie o wzajemnej wsp├│┼épracy przy tworzeniu MIIP i wymianie danych.
14. Organ administracji ÔÇô organ administracji rz─ůdowej lub organ jednostki samorz─ůdu terytorialnego albo inny podmiot, powo┼éany z mocy prawa lub upowa┼╝niony na podstawie porozumie┼ä do wykonywania zada┼ä publicznych.
15. W┼éa┼Ťciciel geoportalu MIIP ÔÇô Wojew├│dztwo Ma┼éopolskie.
16. WODGiK ÔÇô Wojew├│dzki O┼Ťrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

┬ž 2
[Informacje og├│lne]


1. Niniejszy Regulamin okre┼Ťla zasady i warunki korzystania z zasob├│w geoportalu MIIP przez u┼╝ytkownik├│w.
2. Og├│lne warunki dost─Öpu do zbior├│w i us┼éug danych przestrzennych okre┼Ťlaj─ů przepisy:
a) art. 40 ust. 3c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z p├│┼║n. zm.),
b) art. 14, art. 15, art. 16 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 76, poz. 489 z p├│┼║n. zm.),
c) art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia┼éalno┼Ťci podmiot├│w realizuj─ůcych zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 235).
3. Prezentowane na geoportalu MIIP internetowa mapa ma charakter wy┼é─ůcznie pogl─ůdowy i w ┼╝adnym razie nie mo┼╝e by─ç traktowana jako dokument oficjalny. Nie mo┼╝e te┼╝ by─ç podstaw─ů jakichkolwiek czynno┼Ťci administracyjnych czy urz─Ödowych b─ůd┼║ roszcze┼ä wobec w┼éa┼Ťciciela geoportalu MIIP lub innych podmiot├│w publicznych i prywatnych.
4. Dane i usługi zostały opublikowane na geoportalu MIIP na podstawie Zezwolenia Marszałka Województwa Małopolskiego nr 10/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku oraz Zezwolenia Marszałka Województwa Małopolskiego nr 6/2013 z dnia 24 października 2013 roku.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje si─Ö przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů i inne przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůce.

┬ž 3
[Dostęp do usług]


1. Us┼éugi wyszukiwania, przegl─ůdania i pobierania dost─Öpne s─ů dla u┼╝ytkownik├│w.
2. Interfejsy edycyjne dost─Öpne s─ů wy┼é─ůcznie dla u┼╝ytkownik├│w autoryzowanych.
3. Rejestracja użytkownika ma charakter jednorazowy i służy uzyskaniu danych niezbędnych do stworzenia konta użytkownika, zebrania statystyk odwiedzin i późniejszego zalogowania.
4. Dane gromadzone w procesie rejestracji przechowywane s─ů zgodnie z Polityk─ů Bezpiecze┼ästwa UMWM oraz ustaw─ů o ochronie danych osobowych.
5. W czasie procesu rejestracji użytkownik definiuje login i hasło wykorzystywane później w procesie logowania.
6. U┼╝ytkownik autoryzowany MIIP w ka┼╝dej chwili mo┼╝e dokona─ç modyfikacji b─ůd┼║ usuni─Öcia swoich danych.
7. U┼╝ytkownicy oraz partnerzy zobowi─ůzani s─ů do korzystania z geoportalu MIIP w spos├│b zgodny z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

┬ž 4
[Rodzaje i zakres ┼Ťwiadczonych us┼éug]


1. Us┼éuga wyszukiwania (CSW) - z ang. Catalog Service for the Web - standard okre┼Ťlaj─ůcy spos├│b katalogowania danych przestrzennych oraz us┼éug geoinformatycznych - nale┼╝y przez to rozumie─ç us┼éug─Ö wyszukania metadanych dla danych przestrzennych za pomoc─ů geoportalu internetowego.
2. Us┼éuga przegl─ůdania (WMS) - z ang. Web Map Services - standard udost─Öpniania map rastrowych - nale┼╝y przez to rozumie─ç us┼éug─Ö przegl─ůdania danych przestrzennych za pomoc─ů geoportalu internetowego.
3. Us┼éuga pobierania (WFS) - z ang. Web Future Services - standard umo┼╝liwiaj─ůcy pobieranie danych przestrzennych - nale┼╝y przez to rozumie─ç us┼éug─Ö pobierania danych przestrzennych za pomoc─ů geoportalu internetowego.

┬ž 5
[Zasady korzystania z us┼éug i tre┼Ťci publikowanych w MIIP]


1. Dost─Öp do us┼éug wyszukiwania (CSW), przegl─ůdania (WMS) i pobierania (WFS) jest powszechny i nieodp┼éatny.
2. Korzystanie z tre┼Ťci umieszczonych na geoportalu MIIP jest mo┼╝liwe tylko do cel├│w niezarobkowych i niekomercyjnych, wy┼é─ůcznie w zakresie w┼éasnego u┼╝ytku osobistego okre┼Ťlonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z 2006 r. Nr 90, poz.631 z p├│┼║n. zm.).
3. U┼╝ytkownik nie ma prawa zwielokrotnia─ç, sprzedawa─ç, udost─Öpnia─ç, rozpowszechnia─ç lub w inny spos├│b wprowadza─ç do obrotu tre┼Ťci geoportalu MIIP w ca┼éo┼Ťci b─ůd┼║ we fragmentach, w szczeg├│lno┼Ťci przesy┼éa─ç oraz udost─Öpnia─ç go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
4. U┼╝ytkownik autoryzowany dokonuj─ůcy edycji zbior├│w danych w bazie danych MIIP za pomoc─ů interfejsu edycyjnego, zobowi─ůzany jest do wskazywania danych i informacji zgodnie z prawd─ů i ich aktualnym stanem. Wskazanie nieprawdziwych danych i informacji skutkuje automatycznym zablokowaniem konta u┼╝ytkownika. Je┼Ťli nieprawdziwe dane i informacje wywo┼éa┼éy reakcj─Ö okre┼Ťlonych s┼éu┼╝b (szczeg├│lnie w zakresie bezpiecze┼ästwa publicznego) u┼╝ytkownik ten mo┼╝e zosta─ç zlokalizowany przy u┼╝yciu wszelkich dost─Öpnych ┼Ťrodk├│w technicznych, a nast─Öpnie poci─ůgni─Öty do odpowiedzialno┼Ťci za podanie nieprawdziwych informacji.

┬ž 6
[Udost─Öpnianie zbior├│w danych przestrzennych pochodz─ůcych z wojew├│dzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego]


1. Udost─Öpnianie u┼╝ytkownikom zbior├│w danych odbywa si─Ö odp┼éatnie na podstawie art. 40 ust. 3c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z p├│┼║n. zm.). Szczeg├│┼éowy zakres i tryb udost─Öpniania danych okre┼Ťla rozporz─ůdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrze┼Ťnia 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia pa┼ästwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 poz. 1183), natomiast wysoko┼Ť─ç op┼éat okre┼Ťla rozporz─ůdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysoko┼Ťci op┼éat za czynno┼Ťci geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a tak┼╝e za wykonywanie wyrys├│w i wypis├│w z operatu ewidencyjnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333).
2. Baza Danych Obiekt├│w Topograficznych BDOT10k jest zbiorem obj─Ötym infrastruktur─ů zbior├│w oraz us┼éug danych przestrzennych. Na podstawie art. 40 ust. 3c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z p├│┼║n. zm.), zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z p├│┼║n. zm.) oraz art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia┼éalno┼Ťci podmiot├│w realizuj─ůcych zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 235) podmiot realizuj─ůcy zadania publiczne na podstawie odr─Öbnych przepis├│w albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji ma mo┼╝liwo┼Ť─ç pozyskania nieodp┼éatnie obj─Ötych infrastruktur─ů zbior├│w oraz us┼éug danych przestrzennych w zakresie niezb─Ödnym do realizacji przez nie zada┼ä publicznych. Udost─Öpnienie nast─Öpuje na wniosek o udost─Öpnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, zgodnie z rozporz─ůdzeniem Rady Ministr├│w z dnia 27 wrze┼Ťnia 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udost─Öpniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 205 poz. 1692).
3. Rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materia┼é├│w fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowi─ůcych wojew├│dzki zas├│b geodezyjny i kartograficzny, zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z p├│┼║n. zm.) wymaga zezwolenia Marsza┼éka Wojew├│dztwa.

┬ž 7
[Warunki techniczne korzystania z danych i usług]


Przy korzystaniu z zasob├│w geoportalu MIIP zabronione jest:
a) wykorzystywanie wirus├│w, bot├│w, robak├│w b─ůd┼║ innych kod├│w komputerowych, skrypt├│w lub program├│w, kt├│re przerywaj─ů, niszcz─ů lub ograniczaj─ů dzia┼éanie geoportalu MIIP,
b) wykorzystywanie kod├│w komputerowych, skrypt├│w lub program├│w automatyzuj─ůcych korzystanie z us┼éug udost─Öpnionych przez geoportal MIIP.

┬ž 8
[Osadzanie mapy na stronach html]


1. Osadzanie map pochodz─ůcych z MIIP na stronach internetowych jest bezp┼éatne.
2. Usługa, o której mowa w ust. 1, umożliwia wycentrowanie mapy do dowolnego modułu oraz zasięgu przestrzennego.

┬ž 9
[Prawa autorskie]


Zawarto┼Ť─ç geoportalu MIIP jest chroniona prawem autorskim z uwzgl─Ödnieniem tre┼Ťci art. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie, z kt├│rym: ÔÇ×Nie stanowi─ů przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urz─Ödowe projekty; urz─Ödowe dokumenty, materia┼éy, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe.ÔÇŁ

ZASADY REJESTRACJI KONTA U┼╗YTKOWNIKA

ÔÇó┬á Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu rejestracji Ma┼éopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej jest Marsza┼éek Wojew├│dztwa Ma┼éopolskiego z siedzib─ů w Krakowie, Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Krak├│w, adres do korespondencji: ul. Rac┼éawicka 56, 30-017 Krak├│w.
ÔÇó┬á Dane osobowe zbierane podczas rejestracji konta u┼╝ytkownika korzystaj─ůcego z funkcjonalno┼Ťci Ma┼éopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej polegaj─ůcej na mo┼╝liwo┼Ťci wprowadzania w┼éasnych danych za pomoc─ů narz─Ödzi dost─Öpnych w kompozycjach ÔÇ×Dodawanie/modyfikacja danych u┼╝ytkownikaÔÇŁ i ÔÇ×Dostosowanie budynk├│w dla os├│b niepe┼énosprawnych w KrakowieÔÇŁ b─Öd─ů przetwarzane wy┼é─ůcznie w tym celu. Dane te nie b─Öd─ů udost─Öpniane innym odbiorcom.
ÔÇó┬á U┼╝ytkownik autoryzowany ma prawo dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych oraz ich poprawiania. W tym celu nale┼╝y wys┼éa─ç wiadomo┼Ť─ç z okre┼Ťlon─ů dyspozycj─ů na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj─ůcymi. W przegl─ůdarce musi by─ç w┼é─ůczona obs┼éuga JavaScript, ┼╝eby go zobaczy─ç. .
ÔÇó┬á Podanie danych osobowych (login, imi─Ö, nazwisko, e-mail) jest dobrowolne, jednak┼╝e niezb─Ödne do realizacji w/w celu.
ÔÇó┬á Niewyra┼╝enie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest r├│wnoczesne z brakiem mo┼╝liwo┼Ťci dodawania/modyfikacji┬á informacji przestrzennych za pomoc─ů kompozycji ÔÇ×Dodawanie/modyfikacja danych u┼╝ytkownikaÔÇŁ oraz ÔÇ×Dostosowanie budynk├│w dla os├│b niepe┼énosprawnych w KrakowieÔÇŁ.

 

 
program regionalnymałopolskamiipue
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013