BUDOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO WSPOMAGANIA ADMINISTRACJI WRAZ
Z INTEGRACJĄ ZASOBÓW BAZODANOWYCH W WOJEWÓDZTWIE I W POWIECIE
MAŁOPOLSKA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
jest projektem Województwa Małopolskiego, skierowanym zarówno do społeczeństwa
jak i instytucji publicznych wykorzystujących informację przestrzenną. W ramach
systemu, Województwo zapewni referencyjne dane, które wykorzystywane będą przez
instytucje do tworzenia własnych opracowań przestrzennych...
MIIP
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej PDF Drukuj Email

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK) w Krakowie jest Zespołem Departamentu Rolnictwa i Geodezji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Zadania WODGIK to gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji przestrzennej o zasięgu wojewódzkim.

Domeną Ośrodka jest Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k, mapy topograficzne oraz tematyczne – dane te służą celom studialno - projektowym, przyrodniczym, turystycznym, przeglądowym.

WODGiK nie powiela zasobu geodezyjnego gromadzonego w ośrodkach powiatowych.

 

 
program regionalnymałopolskamiipue
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013